Skolehjemmet

Der har altid været en tæt relation mellem Lærlingeforeningen og Håndværkerskolehjemmet. Det var foreningen, der i 1976 tog initiativ til at få bygget et skolehjem. Det kom til at ligge på Bispebjerg Parkallé i Emdrup.

 

 

Håndværker-Skolehjemmet

Skolehjemmet er en selvejende institution under undervisningsministeriet. Skolehjemmet huser unge lærlinge, der har mere end fem kvarters transporttid mellem bopæl og den erhvervsskole, hvor de tager deres uddannelse, hvis den ligger i København. Eleverne får udover kost og logi også mulighed for at deltage i socialt samvær og forskellige aktiviteter både på skolehjemmet og ude i byen.
Der er 4 repræsentanter fra Lærligeforeningen i skolehjemmets bestyrelse. En af disse har formandsposten. Udover dem, sidder der repræsentanter fra forskellige faglige organisationer og erhvervsskolerne.

 

 

Lærlingeforeningens medlemmer i bestyrelsen er følgende:
Automekaniker Henrik Pedersen (formand)
El-installatør Jan Skovsgaard
Oldermand, stukkatør Peter Funder
Malermester Per Vangekjær
Forstander på skolehjemmet er Jette Bjerre.

 

Lærlingeforeningen støtter hvert år et antal elever med særlige behov. Det drejer sig hovedsageligt om elever, som af forskellige årsager, har behov for at blive på skolehjemmet udenfor skoleperioderne. Det er dyrt for dem, fordi de skal betale det fulde beløb for kost og logi, i modsætning til i skoleperioderne, hvor de får tilskud. Personalet på skolehjemmet kan på forskellig vis støtte eleven igennem en svær periode, mange gange er det vigtigt for at kunne hjælpe bedst muligt at eleven har mulighed for at blive boende. Derfor kan den økonomiske hjælp betyde meget for den enkelte elev.

 

Kontakt:
Afdelingen i Emdrup
Bispebjerg Parkallé 12
2400 København NV
Tlf: 3956 3444
Mail: hskhjem@hskhjem.dk
Hjemmeside: hskhjem.dk

 

 

Skolehjemmets afdeling i Valby

Da der ikke er plads nok til alle eleverne i Skolehjemmets afdeling i Emdrup, er der oprettet en afdeling i Valby. Igennem en lang periode lejede man sig ind i en ejendom, men i 2015 købte man en ejendom på Ramsingsvej i Valby. Den blev gennemrenoveret og indrettet til skolehjem. Der bor to elever på hvert værelse og to værelser deler toilet og bad. Derudover er der fællesfaciliteter som et produktionskøkken, spise område og forskellige fællesrum, hvor eleverne mødes i fritiden. Lærlingeforeningen har støttet renoveringen ved økonomisk hjælp til de møbler, som elevværelserne er indrettet med.’

 

 

I begge afdelinger serveres der sundt og frisklavet mad, som laves i køkkenet i Valby.

 

Kontakt:
Håndværker-skolehjemmet
Ramsingsvej 28 B
2500 Valby
Tlf. 3646 3444

 

http://hskhjem.dk/