Samarbejdspartnere

Lærlingeforeningen samarbejder med de forskellige laug, som er repræsenteret i repræsemtantskabet, det er et felt som foreningen ønsker at styrke i fremtiden.

Foreningen deler naturligt interesser med Håndværkerforeningen i Kjøbenhavn, som også er administrator for foreningens ejendom Fredenshus.

 

hfk.dk

mail: hfk@hfk.dk

Der er en tæt forbindelse mellem Foreningen og Håndværker-Skolehjemmet. Det stammer fra skolehjemmet blev bygget i 1976. Der sidder 4 repræsentanter fra foreningen i bestyrelsen.

 

http://hskhjem.dk

Kort tid efter at Lærlingeforeningen var blevet grundlagt, fik man koncession eller tilladelse til at starte et lotteri, som var med til at skabe et økonomisk fundament for foreningen. Lotteriet blev slået sammen med andre lignende lotterier i 1887, til det der i dag hedder Varelotteriet. Foreningen til Lærlinges Uddannelse samt Fredenshus har stadig andel i lotteriets overskud og har siden 1887 årligt modtaget bidrag derfra. Lærlingeforeningen har en repræsentant i Varelotteriets bestyrelse.

 

https://www.varelotteriet.dk/