Foreningens opbygning

Lærlingeforeningen har en klassisk opbygning med bestyrelse, repræsentantskab og generalforsamling. Det er oldermænd og repræsentanter fra oplæringsfag i håndværk og industri der sidder i bestyrelsen og repræsentantskabet. Det er folk der brænder for sagen, som alle gør et vigtigt stykke arbejde for de værdier foreningen står for. De forskellige hverv er ulønnede.

GENERALFORSAMLINGEN

Er foreningens højeste myndighed. Alle ordinære medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen.

 

 

REPRÆSENTANTSKABET

består af en repræsentant fra oplæringsfag i håndværk og industri. Oldermanden for de pågældende fag er automatisk medlem, alternativt vælges en bisidder, som kan repræsenterer faget. Der er i dag 23 medlemmer. Repræsentantskabet skal bistå bestyrelsen med råd omkring Lærlingeforeningens anliggender. Det er også repræsentantskabet, der efter forslag fra bestyrelsen, vælger statsautoriseret revisor.

 

 

BESTYRELSEN

består af 9 medlemmer. Bestyrelsens opgave er, at varetage foreningens anliggender. Bestyrelsen tager ligeledes stilling til overordnede spørgsmål vedrørende Fredenshus. Bestyrelsen udpeger, af sin midte, et medlem der fører tilsyn med Fredenshus.
Det er også bestyrelsen, der står for at udpege Foreningens 4 repræsentanter til Håndværker-Skolehjemmets bestyrelse.