Medlemsskab

Foreningens medlemsskare består hovedsageligt af små og mellemstore virksomheder samt Københavnske håndværkslaug. Beboere i Fredenshus er ekstraordinære medlemmer.

Hvorfor?

  • Vi kan tilbyde råd og vejledning i spørgsmål vedrørende erhvervsuddannelserne og yde hjælp med udfærdigelse af uddannelsesaftaler.
  • Vi kan informere om lærlingelønninger og satser for feriepenge indenfor de forskellige fag.
  • Vi kan formidle kontakt til den tekniske skole/de faglige udvalg.
  • Vi kan tilbyde bolig til medlemmernes lærlinge.
  • Vi kan tildele legater til værdigt trængende lærlinge eller til studierejser.

 

Hvordan?

Man kan blive medlem ved henvendelse til foreningens kontor på telefon 3542 6627 eller ved skriftlig henvendelse til Foreningen til Lærlinges Uddannelse, Øster Allé 25, 2100 København Ø. Man kan ligeledes benytte forenings mail: ftlu@ftlu.dk

 

Kontingent

Man betaler kontingent til foreningen en gang årligt, i september måned, i forbindelse med udsendelsen af foreningens årsskrift med årsregnskabet. Kontingentet gælder regnskabsåret det pågældende år.
Regnskabsåret løber fra 1.4. til 31.3.
Medlemskab 300,- kr.
For hver ansat lærling 50,- kr.
Indskud for nyt medlemskab 50,- kr.
Ekstraordinært medlemskab 150,- kr.