Indsatsområder

Foreningen til Lærlinges Uddannelse støtter initiativer, der kan øge opmærksomheden på erhvervsuddannelserne. Målet er i sidste ende at få flere unge til at vælge den retning i uddannelsessystemet. En høj kvalitet i uddannelsen er helt centralt, for at de unge tager det valg. Der skal være stolthed forbundet med at bestride et håndværk.

Et andet område, som ligger foreningen meget på sinde, er bevarelse af og opmærksomhed på de små fag. Mange fag forsvinder i disse år. Det er et stort tab for Danmark og for fremtiden hver gang det sker. Foreningen har igennem årene støttet forskellige projekter, som fremmer de nævnte målsætninger.

 

Det drejer sig f.eks. om: Medaljeoverrækkelsen, Skills Danmark og Laugenes opvisning som beskrives nærmere herunder.

Medaljeoverrækkelse

Hvert år overrækkes medaljer til nyudlærte svende, som har opnået de højeste karakterer til deres svendeprøve. Det er et flot arrangement, som afholdes på Københavns Rådhus. Det er Haandværkerforeningen i København og NEXT uddannelse København og TEC, der står for bag. Den store dag gøres endnu mere festlig ved at dronning Margrethe møder op og lykønsker hver af medaljemodtagerne.

 

Ved denne begivenhed overrækker Lærlingeforeningen hvert år et antal legater til nogle af de dygtige unge mennesker.

Skills

 

Lærlingeforeningen har igennem en årrække været sponsor for Skills Denmark. Det er den organisation, som arrangerer de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser. DM i Skills finder sted i forskellige danske byer en gang om året. Det næste DM i Skills finder først sted i 2026. Det skyldes at Euroskills kommer til at foregå i Danmark næste år. Nærmere bestemt d.9-13 september 2025 i Herning. Skills er en kæmpe stor begivenhed, som bliver besøgt af mange tusind skoleelever og deres forældre. Det er en begivenhed, der giver de unge mennesker et billede af, hvad de bedste lærlinge indenfor de mange deltagende fag, kan skabe. Det giver en forståelse for, hvad man helt konkret arbejder med indenfor de forskellige fag. Euroskills bliver en endnu større begivenhed med dygtige unge håndværkere fra mange forskellige europæiske lande der dyster indenfor hver deres fag.

 

SkillsDenmark sender også danske unge lærlinge og elever af sted til de store internationale konkurrencer WorldSkills og EuroSkills. Derudover arbejder Skills Denmark for at fremme erhvervsuddannelsernes image.

 

skillsdenmark.dk/

Laugenes opvisning

Lærlingeforeningen støtter Laugenes årligeopvisning, hvor skræddere, modister, buntmagere, frisører og guldsmede viser deres kunnen til en storslået opvisning i Moltkes Palæ. Det er fag som bortset fra frisørerne, har sværere og sværere vilkår. Der oprettes ikke særligt mange elevpladser, hvilket er et stort problem, hvis faget fortsat skal kunne eksistere. For foreningen er det ønsket om at skabe fokus på problematikken omkring faldet i elevpladser i de små fag og lærlingenes bidrag til det man ser til selve opvisningen, der ligger bag støtten.

 

http://laugenesopvisning.dk