Lærlingeforeningens historie

Lærlingeforeningen er fra en brydningstid, hvor vilkårene for lærlinge og håndværksuddannelserne var under forandring. Foreningen har spillet en væsentlig, men også varierende rolle igennem tiden.

Foreningen til lærlinges uddannelse er stiftet i 1874 i en tid hvor næringsfrihedsloven forringede vilkårene for lærlinge.

 

Formålet var at sikre kvaliteten i uddannelsen af lærlinge samt støtte lærlingene med f.eks. billige boliger. Man byggede to Lærlingehjem til dette formål. I dag er det foreningens ejendom, Fredenshus, som bl.a. huser lærlinge og andre unge under uddannelse.

 

Udover dette tilbyder kontoret hjælp til de virksomheder, som er medlemmer af foreningen, med oplysning om forhold vedr. erhvervsuddannelserne samt hjælp til udfyldelse af uddannelsesaftaler.

 

Lærlingeforeningen har været medstifter af Håndværker skolehjemmet i Emdrup, hvorfor 4 af bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af lærlingeforeningen.

 

Igennem årene har Lærlingeforeningen støttet mange lærlinge med en økonomisk håndsrækning i form af legater fra en legatfond. Medlemsvirksomhederne kan henvende sig til foreningens kontor, hvis de har en lærling med behov for støtte.