Lærlingeforeningens målsætninger

at virke for den bedst mulige uddannelse af lærlinge i håndværk og industri.

 

at støtte lærlinge under uddannelse, samt udlærte under deres videre uddannelse

 

at skabe bolig for lærlinge, der følger undervisningen på de af undervisningsministeriet godkendte skoler for faglig uddannelse

 

at oprette boliger for håndværkere og industriarbejdere, som gennem deres arbejde har været tilknyttet håndværk og industri

 

at tilbyde unge bolig under uddannelsen

Vores arbejde

Hvordan disse mål opfyldes har ændret sig igennem tiden, i dag er det velfærdssamfundet der varetager opgaver som uddannelse og boliger til unge. Foreningen har derfor ændret nogle af sine fokusområder i takt med disse forandringer.

 

Der er stadig brug for gode, billige boliger og et fagligt netværk, der arbejder sammen omkring et fælles mål om at gøre vilkårene for erhvervsuddannelserne bedre. Det er helt centralt i en tid hvor færre unge vælger at tage en erhvervsuddannelse.

 

Erhvervsuddannelserne skal have kvalitet så de unge, kan være stolte af deres fag og bliver dygtige til at udfører de opgaver, de sættes overfor. Det er vigtigt både nu og i fremtiden.