Renovering af kvisteForsatsvinduer
I 2012 blev det besluttet at skifte forsatsvinduerne i hele huset og sætte forsatsvinduer op hvor der ikke var nogen før. Der blev sat nye indfatninger og nye tætte vinduer med flotte messing vridere på op. På køkkenvinduerne valgte man en løsning med et koblet vindue, dette gør det nemmere at åbne vinduerne på steder, hvor der er meget lidt plads.

Resultatet er blever rigtigt godt. Det har en god effekt både m.h.t. træk og støj udefra. Nu er det blevet sådan, at beboerne skal mindes om, at det er vigtigt at lufte ud, så der ikke kommer fugtskader. Tidligere var der en "naturlig ventilation".   

Isolering og renovering på tagetagen
I 2012 og -13 er tagetagen på Fredenshus blevet isoleret. Samtlige kviste er blevet renoverede og isolerede efter alle kunstens regler. Tidligere var der kun  forskalning og tagsten mellem værelserne og den frie luft. Nu er der blevet isoleret og der er kommet undertag. Vi forventer en øget trivsle for beboerne, men håber også på at det vil betyde en forskel i udgifterne til varme i hele huset.