Arrangementer

Foreningen afholder sin årlige generalforsamling inden udgangen af september. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i 3 dagblade. Alle foreningens medlemmer er velkomne, dog er det kun ordinære medlemmer der har stemmeret. 
Sommerfest
Husets fødselsdag fejres med en havefest for alle husets beboere sidst i august. Den medbragte mad bliver spist og der er tid til at få en snak med sin nabo. Det er en god og hyggelig tradition. 
Ved sommerfesten i 2011 blev husets maskot katteskulpturen afsløret. Den er skabt af billedhugger Elna Christiansen. Pengene til skulpturen er skænket af en tidligere beboer Grethe Dahl. 
Julefest
I begyndelsen af december afholdes husets julefest. Her bliver juletræet pyntet med håndlavet pynt, der bliver sunget julesange, spist æbleskiver og drukket gløgg. Træet bliver efterfølgende båret ned i forhallen, hvor det står og lyser i hele december.