MedlemskabHvem?
Foreningens medlemsskare består hovedsageligt af små og mellemstore virksomheder. Man betaler kontingent til foreningen en gang årligt, i september måned, i forbindelse med udsendelsen af foreningens årsskrift med årsregnskabet. Kontingentet gælder regnskabsåret det pågældende år. Regnskabsåret løber fra 1.4. til 31.3.

Hvordan?
Man kan blive medlem ved henvendelse til foreningens kontor på telefon 3542 7701 eller ved skriftlig henvendelse til Foreningen til Lærlinges Uddannelse, Øster Allé 25, 2100 København Ø.
Man kan ligeledes benytte forenings emai: flu@email.dk

Kontingent:
Medlemskab                                          300,- kr.
For hver ansat lærling                                50,- kr.
Indskud for nyt medlemskab                      50,- kr.
Ekstraordinært medlemskab                     150,- kr.
Beboere i Fredenshus skal være ekstraordinære medlemmer af foreningen.

Hvorfor?
Vi kan tilbyde råd og vejledning i spørgsmål vedrørende erhvervsuddannelserne og yde hjælp med udfærdigelse af uddannelsesaftaler.
Vi kan informere om lærlingelønninger og satser for feriepenge indenfor de forskellige fag.
Vi kan formidle kontakt til den tekniske skole/de faglige udvalg.