Historie

Lærlingeforeningen er stiftet i november 1874 med Malermester Vilhelm Schjønning som initiativtager. Da næringsfrihedsloven blev indført sidst i 1800 tallet blev vilkårene for uddannelsen af lærlinge forringede. Udover, at det havde konsekvenser for kvaliteten af håndværket, havde det også stor betydning for de vilkår, man bød de unge lærlinge. Man mente, at disse forandringer ville have vidt rækkende betydning, ikke alene for den enkelte, det ville få konsekvenser for kvaliteten af håndværket som helhed.

Foreningens bestyrelse ønskede at sætte nogle normer op for uddannelserne, som f.eks. at en mester, der uddannede lærlinge selv skulle være håndværker. Man sørgede bl.a. også for at der blev afholdt svendeprøver, udstedt svendebreve, og med tiden fik man bygget nogle lærlingehjem, hvor lærlinge kunne få kost og logi.  De to lærlingehjem lå henholdsvis i Rantzausgade og i Nørre Søgade.


Skaren af medlemmer steg stødt. I 1894 var foreningen blev så etableret, at man mente, at der var grundlag for også at hjælpe ældre, trængende mennesker. Dette gjorde man ved at skabe et hjem for ældre arbejdsmænd, deres enker og ugifte døtre. I første omgang byggede man en ejendom ved Fredensbro på Sortedam Dossering, da den blev for lille, flyttede man til en større grund på Øster Allé, hvor man byggede det nuværende Fredenshus.