Velkommen!Foreningen til Lærlinges Uddannelse, i daglig tale Lærlingeforeningen, er en forening der hjælper unge under uddannelse samt rådgiver foreningens medlemmer omkring erhvervsuddannelserne.

Lærlingeforeningen er stiftet af visionære håndværksmestre i 1874, som ønskede at sikre, at fremtidens håndværkere fik en god faglig uddannelse. Karakteren af de problemstillinger, der vedrører erhvervsuddannelserne, har ændret sig betydeligt siden foreningen blev stiftet, men behovet for opmærksomhed på kvalitet og faglighed bliver aldrig uaktuel.

Foreningen ejer Fredenshus, som er en beboelsesejendom med boliger til unge under uddannelse samt ældre over 55 år.

Fredenshus er bygget af nogle af den tids dygtigste håndværkere. Kvaliteten vidner om, at de har sat en ære i at vise, hvad de kunne. Igennem årene har bestyrelsen prioriteret vedligeholdelsen af huset, så det fortsat er et smukt eksempel på det gode håndværk.

Filosofien bag forvaltningen af Fredenshus er, at det ikke kun er et sted hvor folk bor, det er et hjem i ordets bedste betydning. Det er en unik bygning, hvor der er en helt særlig atmosfære, som de, der besøger huset, mærker med det samme.

Foreningen til Lærlinges Uddannelse

Foreningen tilbyder bl.a.

• oplysning om nye regler og bestemmelser inden for erhvervsuddannelserne.


• Rådgivning omkring løn og feriepenge.


• Hjælp med udfyldelse af uddannelsesaftaler


Fredenshus

• Ejendommen er bygget i 1915.

• Der er 143 boliger.

• ¼ af beboerne er folk over 55 år.

• ¾ er unge under uddannelse

• Uddannelsen skal være en længerevarende, SU berettiget uddannelse